Pohanští druidové četli ze stromů

V dobách pohanských nebyly ještě noviny a ani knihy, zdrojem informací byla jen příroda. Veškeré přírodní děje a vše co naše předky obklopovalo, bylo zdrojem jejich poznání a pochopení života v celém rozsahu. Tak, jak se vyvíjela roční období, měnily se stromy okolo a druidové zjistili, že jsou natolik charakteristické, stejně jako povahy lidí. Vnímali je tedy stejným způsobem a sestavili pro své potřeby keltský horoskop.

Charakteristiky i povahy podle stromů

Druidové chtěli všemu porozumět a zároveň takto lidi uzdravovat. Byli to pohanští léčitelé, objevovali a používali své přírodní znalosti k léčbě a pochopení lidí. Všímali si jednotlivých věcí a přírodních dějů a tak i vlastnosti, které mají stromy, připodobnili k povahám lidí, kteří přišli na svět v různých období roku. Vytvořilo si tak vlastní spektrum poznání, které jim umožnilo léčit i uzdravovat.